Malování obrazů je jako hluboká meditace.


...Ticho se rozhostí ve Vás i v okolí...

Naslouchá jen srdce a ruka se štětcem kopíruje na plátno právě to, co srdce slyší.

Miluji malování a těším se, že moje obrazy budou žít s vámi.
Kateřina Pfeiferová


K malbám obrazů mě přivedla moje životní cesta...

Moje cesta duchovního rozvoje se rozeběhla již před mnoha lety... 

Největším hnacím motorem na počátku bylo dostat ze stavů nemocí a tíhy sama sebe. Studium a poznání mne přivedlo až na cestu aktivní víry a aktivní duchovní práce...  


A na které webové stránce najdete mou ostatní činnost?

www.obrazy-pfeiferova.cz - Duchovní obrazy

www.radaznebe.webnode.cz  - Regresní terapie

www.meditacnipraxekaterina.cz - Somatická pohybová praxe


Kde mne můžete najít?

  • - pořádání výstav obrazů, které maluji - obrazů Duchovních Krajin - občasné vernisáže součástí výstav
  •  - meditační setkání, meditační pobyty a praxe pro Hledající
  • -hlubinné regresní terapie + duchovní poradenství - www.radaznebe.webnode.cz
  • - průvodcovské služby přes léto - komentované prohlídky s krátkým varhanním koncertem a zpěvem na závěr
  • - zpívané varhanní koncerty Duchovní Hudby kostel Police nad Metují /případně jinde, dle programu/ během roku
  • - zpívaný vánoční varhanní koncert a na Památku zesnulých Zpívaná pieta - kostel Police nad Metují /případně jinde, dle programu/
  • - spolupráce na pohřebních obřadech - zpíváme s úctou, láskou na pohřebních obřadech v kostele Police nad Metují - bereme to tak, že je to poslední, co zesnulému můžeme důstojně "dát"