Třpyt Života - osobní obraz na zakázku

02.12.2019

Malba na plátno 40x50cm. Akryl. Sypáno stříbrnými třpytkami, vykládáno drceným křišťálem. ♥

Andělská Bytost stojí v bílé záři a proto je znatelná jen ve svých rysech. Ale je nakloněna Poutníkovi, který k Ní kráčí po Cestě života a napřahuje k němu ruce. Z nich září světelné paprsky Světla směrem k Poutníkovi a "přitahují ho" k Ní. Tak mu pomáhá neztratit směr a dojít Cíle a přechodu do další dimenze.

Celý výjev je bohatě sypán třpytkami, a obraz nese jméno Třpyt Života.

Obraz a jeho čistotu, vzdušnost a lehkost podporují drcené křišťály, jenž lemují cestu od /k Andělovi.

Křišťál je symbolem např. pro trpělivost, či moudrost. Harmonizuje všechny neduhy. Dodává čistou, novou energii, nebo např. napomáhá přirozenému a správnému toku energie v těle.

Je vysoce harmonizační, očistný a má vliv na dobrý stav sedmé čakry.

Tento obraz má povznášející účinky a pomůže svému majiteli, nebo osobě, která na něj hledí a souzní zvyšovat jemnocitné vibrace a přirozeněji a čistě se otevírat Božímu umění a všeobklopující Kráse.

Třpytivé body jak na obraze, tak na duchovní Pouti tímto Prostorem umožňují Poutníkovi vysokou dávku pozitivního rozpoložení ducha, klidnost, vyrovnanost, spokojenost, pocit bezpečí, dodávají Cestě svěžest, radost. Díky nim neumírá naše vnitřní dítě a naše nitro / nitro Poutníkovo zůstává měkké, poddajné (v dobrém slova smyslu), optimistické a s chutí jde vpřed.

Stromy na levé straně obrazu jsou dobří Přátelé, Mudrci. Nesou velkou Moudrost. Prohlížejí si Poutníky, naklání k nim své koruny, a prohlížejí, kolik informací/prožitků/poznání Poutník nese. Je-li to v souladu, ještě více nakloní svou korunu a nasypou z Ní Poutníkovi to, čím ho mohou obdařit.

Na tomto obraze, na levé straně, jsou aktivní v popředí stromy dva - je to Požehnání a Moudrost.

Pravá strana hovoří o rozličných životních zkušenostech, událostech, poznáních, které mohou a nemusí být na Cestě Poutníka aktivovány. Vše vždy dle potřeby, výše, a božího záměru.

Je to les zkušeností, poznání, kdy každý jeho obyvatel má svůj vlastní úkol a záměr svého působení, své role.