Obraz malovaný pro tým internetové televize Cesty k sobě ♥

13.09.2019

Tento obraz Přátelé, byl vymalován na přání, jako osobní/teamový obraz, kolektivu internetové televize Cesty k sobě. Má tedy své majitele a bude zdobit společný prostor těchto tvořivých duší.

Hluboký výklad k tomuto obrazu můžete prostudovat pod fotografií.

Velikost obrazu 100x125cm ; ...ještě nás čeká profesionální vyfotografování.... 

Obraz Cesty k sobě, který vznikl navnímáním pro team internetové televize Cesty k sobě,  je jedním z obrazů Nebeských Bran.

Obrazy Nebeských Bran jsou výjimečné meditačními obrazy, které svému pozorovateli umožňují srdcem vhlédnout, či vejít do Vyšších Světů Duchovních a získat Duchovní Poznání, Očištění a Klid.
Ale není jen jednou z Bran, je také obrazem, který přináší důležité Poselství pro naši dobu a pro nás, kteří jsme se do ní narodili.

Ukazuje na nejdůležitější hodnoty, které vedou k Pravému Cíli.
Obraz je malován bílou, žlutou a zlatou barvou. Skalnaté masivy jsou vykládány citríny.
Tento obraz nese rozličnou a bohatou symboliku.
Uprostřed vidíme postavy, které se přibližují dotykem rukou a oba přitom hledí do dáli, na krajinu a cestu před sebou.
Je to pojednání o Spojení Zemského s Nepozemským. O spojení, které vede ke šťastnému cíli.
Levá Bytost je z Duchovních Sfér. Ze světů Světla a Čistoty. Je to Učitel.
Světlo, ze kterého přichází, symbolizuje slunečně žlutý límec a kapuce pláště, ve kterém je oděn. Tento oděv (plášť a pokrývka hlavy) tak značí vysoké postavení Jeho Duchovní úrovně. Rezonuje absolutně s Božím Řádem a Duchem. Je v souladu. Jeho součástí není možnost se vtělovat.
Symbolizuje Bohatství, kterým je taková Bytost obdařena - je Sama Bohatstvím. Jeho oděv nezdobí žádné fyzicky hmatatelné drahokamy apod., je totiž nepřekonatelně ozdoben.
A to Bohatstvím Božího Ducha.
Krása Božího Ducha nepotřebuje ke své ozdobě pranic... Vyniká Sama. Svou neobvyklou jednoduchostí, prostotou, v níž ale není ničeho nedostatek. Ničím se nedoplňuje, nijak se nezkrášluje. Žádné ozdoby ke své kráse nepotřebuje. Všechno Krásné už Je v Ní.
To je to, co nám Poselství říká - jaká je Záře Boží, kterou Duch může být ozdoben. A jak v životě díky ní poznáme Pravé od nepravého.
Taková Krása to je, že žádná z pozemských věcí a hmotných ozdob, se jí ani přinejmenším nemůže vyrovnat a ani ji v sobě neskrývá...
Na to bychom při naší životní pouti v těle měli myslet nejvíce.
Nenechat se oklamat. Hledět pozemskýma očima jen tam, kde je to nutné a dobré, ale jinak se naučit vnímat Sám Sebe a Boha duchovníma očima, a božím srdcem v Pravých Hodnotách. To jsou naše Cesty k Sobě. Naše a Jeho.
Obraz pojednává o tom, že nelze naleznout většího Bohatství, než jsou Cesty do Božího Království.
Které jsou znázorněny jako vzdálené zlaté, zářící cíle, za kterými Oni dva hledí.
Pravá Bytost, žena na obraze, je Pěší. Je vykonavatelkou Boží Vůle. A je stvořena se na své Cestě vtělovat.
Dotýká se rukou Učitele na znamení, že Cesty Jsou Spojeny.
Je to Spolupráce. Ač jsou Dva, jsou vlastně Jedno...
Je to Pomoc, Práce a zakušení hlubokého Vědění a Moudrosti Božího Doteku skrze Prožitek.
Stojí tak naproti Sobě Dva Světy, a přeci Jeden.
Levý - Božský, přirozeně plynoucí a rozpínající se v Harmonii Božího Dechu, rezonující pouze v rytmu Srdce Boží Pospolitosti.
A Druhý - pravý - vlastně jeden z mnoha... , druhý, zde Náš, Zemský Svět, kde Poutníci oblékají Tělo, aby skrze Prožitky mohli poznat čistotu Ducha a stoupat... či padat...
A i když jsou to "dva světy", přesto je to pouze Jeden. Jen namnoho projevený...
Ani Ona nepotřebuje být oděna v lesku hmotného bohatství. Pod rouškou "obyčejnosti" se skrývají mnohé zkušenosti a vědění, kterým se žádné poklady světa nemohou rovnat.
Ona nepotřebuje zdobit "pastvou pro oči". Ona je ozdobena zevnitř.
Krása a něha, Čistota a Moudrost, Vědění a Pokora. A silné spojení skrze Duchovní Srdce. Tím připomíná a také symbolizuje Ctnosti Panny Marie, které jsou mořem něžnosti, jenž tomuto Světu chybí.
Její Tělo je jako Pokladnice.
A to je další z velkých Poselství pro Nás.
Učiňme naše Tělo Pokladnicí. Místo odpadků, které zakrýváme leskem zvenčí, bude lepší se od odpadků vyčistit a popelnici proměnit v pokladnici.
Největší Bohatství lze získat skrze na první pohled nejskromnější Branky, kterými lze v životě projít. Ty skrývají to pravé Bohatství, silné, opravdové, na pevných základech. Na rozdíl od širokých bran, zlatých, plných křiku a hlaholu falešné slávy. V takovém případě pozor na vyčerpání a nevhodné investice, zklamání a pachtění se těžkostmi stále dokola.
Takže tu stojí dvě Posvátné Bytosti, na oko chudé, ale ve skutečnosti velmi bohaté.
Upozorňují nás:
"Nenechte se mást očima. Dívejte se srdcem. Oddělujte plevel ze svého života. Používejte srdce. Tak zase najdete, najdeme Cestu k Sobě."
Obraz je vyzdoben kamennými reliéfy a krápníky bělavých nerostů se zlatavými i stříbřitými odlesky.
Je to zhmotnění Božích Prostor, čistoty, klidu, krásy a místa k rozjímání. Jsou symbolem předělu od hmotného k nehmotnému.
Kameny po obou stranách stojících postav symbolizují pevné základy, pevnou půdu pod nohama. Stálost a spolehlivost Boží přítomnosti vždy a za jakýchkoli okamžiků, ať se už děje cokoli.
Krápníky a masivy nerostu jsou ozdobou Božího Království, které se zhmotňují na plátně do hmatatelné podoby, na kterou si lze sáhnout. Přinášejí uklidnění a tichost do rozjitřeného srdce.
Zlatá barva zde neukazuje zlato, či jiné drahé kamení a bohatství pozemského světa...
Zlatá se zde ukazuje jako nejvyšší barva Jasu Boží záře, jako nejvyšší Osvícení. Proto je také na obrazu takto zvolena.
Krápníky jsou vykládány citrínovými oblázky.
Vibrují s celým výjevem na obraze a vnášejí další pozitivní energii do srdce těch, kteří Hledají.
Říká se, že citrín uchovává v sobě sluneční energii, tedy září a svítí stejně tak jako slunečně žluté a zlaté barvy na obraze.
Vytváří tak harmonii, která jen celý obraz podtrhuje. Citrín je blahodárný kámen, předá svou záři svému majiteli, dodá energii, posílí naše tvůrčí schopnosti. Negativní vibrace svým čistým zlatým srdcem pohltí, rozptýlí... Pomáhá tak chránit prostředí svých majitelů, ve kterém se pohybují. Je to kámen Hojnosti, a to nemyslím stránku finanční, nýbrž Hojnost vyšších hodnot. Přináší štěstí.
Svou zlatavou čirostí Vám vždy dodá novou sílu, je pomocníkem v překonávání obav, slabostí, depresí. Jeho vyzařování přinese do života radost, potěšení, vnitřní klid, kvalitní projevy slova založené na Pravdě bez falše.
Vším, čím citríny disponují, mohou tak v souladu s obrazem, nabídnout další duchovní pomoc při životní pouti na Cestě k Sobě. K nám Samotným. A k Duchovnímu domovu, ze kterého přicházíme.
To je tedy Poselství a Záměr Duchovního obrazu "Cesty k Sobě".

Obraz Cesty k sobě je jedním z obrazů Nebeských Bran.

velikost plátna 100x125cm