Meditační setkávání - cesta do vlastní Hloubky

04.05.2021

Kontinuální duchovní Cesta, na kterou můžete vykročit osobní účastí i pomocí online setkávání. 

Pokud hledáte podporu na Vaší Cestě, chcete se duchovně vypracovat a naučit techniky, které jsou pro Vás dostupné a příjemné. 

Vítejte a přidejte se na Cestu, která Vás dovede k vnitřnímu štěstí, vyrovnanosti a radosti.


Pravidelná meditační setkávání - měsíční cyklus - tři setkání do měsíce.

začínáme vždy od 18:00 - 21:00 / 3x3hodiny praxe

...plynulé a postupné rozpouštění všeho co Vás tíží... a setkání s lidmi, kteří mají stejné cítění a směr jako Vy...


Práce se svalem duše. Absolutní obrácení se do svého nitra.

Naučíte se meditační pozice inspirované metodou continuum movement. 

Toto je technika, která spojuje Ducha s Tělem a pomáhá nám zvědomit se ve svém těle. Říkám jí "Boží nutrice".

Dechová meditační praxe - Boží Dech


Techniky, které vedou ke spojení těla a ducha, slouží ke zvědomění. Zvědomění se to je cesta z těžkostí života i stavu nemocí.Meditační techniky budeme v průběhu setkávání opakovat a prohlubovat tak meditační praxi.

Cesta, kterou Vám nabízím vede meditující k vyšším poznáním sebe samého skrze prožitek. 

Je to Cesta ke Světlu, k Bohu, k našemu předurčení. Je to Cesta vyššího vědění. Studium sebe sama...


K meditačním setkáváním potřebujete:

  • kvalitní internetové připojení, kameru, mikforon
  • karimatku, deky pod sebe a deku na přikrytí
  • pitný režim
  • soukromí po celou dobu meditačního setkání

Platební podmínky a cena:

  • Každý měsíc jsou 3 setkání v délce trvání 3hodiny - 18:00 - 21:00. 
  • Cena za jeden měsíc je 1.200Kč (9 hodin praxe)
  • Úhrada převodem na účet, domluvíme pak již osobně emailem

Závazná přihláška na online meditační setkávání 

Pojďte se dotknout svého nitra, zvědomit se ve svém těle a získat o sobě povědomí, které Vás přenese do vyššího stavu vědomí. To znamená i do vyšší lehkosti bytí, žití, do myšlenkové čistoty. 

Naše setkávání jsou vhodná pro každého kdo na sobě chce pracovat, nebo pro ty, kteří hledají uklidnění, zastavení, hluboký odpočinek. A uzdravování je jako bonus.