Krajina Ticha, Cesta ke Světlu - malba má již svého majitele

23.10.2020

Bukový les, cesta vinoucí se ke Světlu.

Spojení. Projevení se. Nehmotné, v hmotném.

Krása duchovního Světa zhmotnila se v kráse Přírody.

Stromy, a zvláště buky se považují za symbol lidstva, ztělesnění života a sjednocení tří rovin - třech projevů- pozemského, vodního a nebeského. Ty mají tvořit osu, kolem níž je uspořádán svět. 

Ví se, že staré stromy jsou nabité božskou energií.

Malba akrylem na plátno 100x120cm.

Malba zdobí ordinaci praktické lékařky - čekárnu pro pacienty.


Přáli byste si také Váš osobní obraz, či malbu na zakázku? Objednejte si svůj vlastní duchovní obraz ♥. Obraz, který má duši.