Malby pro kapli Domov seniorů Dvůr Králové

18.09.2020

Úžasná renovace prostor pro duchovní účely v domově seniorů ve Dvoře Králové.

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem 

Ve spolupráci s paní ředitelkou Ing. Ludmila Lorencovou, vznikl úžasný projekt, kterému paní ředitelka vdechla život. Byla to absolutní renovace prostor, které měly začít sloužit k duchovním potřebám věřících, i nevěřících obyvatel Domova.

Nová kaple domova seniorů

"Přála bych si, aby nové obrazy byly přístupné všem lidem, kteří v kapli posedí, či přijdou na mši.", říká paní ředitelka Ing. Lorencová

Zakázka obrazů na míru byla trochu dobrodružství. Probrali jsme různé návrhy, představy, barevná ladění... a hlavně "ZÁMĚR".

Nakonec bylo rozhodnuto. Téma obrazů do kaple - přímo na míru - bylo téma o životě a smrti... "Alfa a Omega. Počátek a Konec".

Obrazy měly nechat rozvinout vnitřní cítění a srdce každého pozorovatele.

A během krásné, klidné spolupráce začala vznikat díla velmi lehká, vzdušná a plná krásné symboliky, kterou promlouvají ke svým pozorovatelům.

Konečné téma obrazů na míru: "Alfa a Omega. Počátek a Konec."

Díky naší spolupráci vznikla kaple, která slouží jak k bohoslužbám, tak k setkáním, které potřebují vhodné prostory pro rozjímání. Slouží také k účelům "vzpomínkovým" - tedy dušičkovým.


Obrazy do kostelů, kaplí, meditačních prostor.

Obrazy pro ryze duchovní prostory a také pro prostory právě např. domovů seniorů apod.

Prostory pro modlitbu, pro meditaci.

Zakládáte nové duchovní prostory a poptáváte duchovní malby do takových prostor?

Fotogalerie