Boží Rezonance - osobní obraz na zakázku

21.10.2019

olejomalba 40x55cm; sypaná zlatými střípky a malovaná zlatým olejem.

Tento obraz má svého majitele. 


Chcete-li i Vy mít svůj vlastní Duchovní obraz, který nese Poselstvi, můžete mne kontaktovat a vše individuálně na míru, dle potřeb, domluvíme.

Obraz Boží Rezonance

  V levé horní části obraz znázorňuje vstupující energie, vliv jiných planet, které posílají svou energii a dávají vědět o své přítomnosti v obraze.

Jde o Jupiter, Venuši, Měsíc, silný Mars a pravděpodobně další dvě planety, které my neznáme.

Také do Něj vstupovali dvě až tři Bytosti, které hledí na otevřenou Bránu. Učitelé, Mistři.

  V pravém spodním rohu svítí Jasná Hvězda. To je náklonnost, spřízněnost, která nese Štěstí. 

  Hloubka "Vesmíru" je značena pravým spodním prostorem s Hvězdami, značí jeho dálky, mocnost a "nekonečnost". Značí rozmanitost Podob a Míst, kde všude září Pilní Pracovníci Lásky Boží.

Jejich Dimenze a Místa jsou pro Nás zatím často nedostupná.

  Vpravo pod Otevřenou Dimenzí je několik Přihlížejících. Nechtějí Býti více na obraze vyjeveni, než jsou.

Zajedno, hledí s Láskou a dívají se do Otevřených Prostor.

Zadruhé Jej stráží, když je Otevřený, aby nedošlo k vniknutí těles, formací, energií, aby nedošlo k napadení, ale došlo k zachování Čistoty.

  Božské květy to je jedno Místo, kdy se otvírají a lemují svou křehkostí, krásou, svitem, Cestu do Boží Rezonance a Harmonie. Poutník si každý z těchto květů vysloužil svým věděním, zkušenostmi, ctnostmi.

Jsou to Lotosy projevené Božské Čistosti.

Kráčet mezi Nimi je nevýslovnou naplněností radosti, blaženosti, úcty, Požehnání.

Květy vyrůstají z Luminiscenční záře jemných vibrujících energií, které na Zemi známe v podobě Vod.

  Zlaté špice Posvátného místa jsou místem Vysokého Duchovního učení.

Odehrává se tam hodně práce. Ale nikoli v ruchu a shonu, jak to známe my tady. Tam Je Pokoj a Řád.

Toto místo je malováno zlatem jako jeden z Nejvyšších Bohem zářících bodů. Jednou z nejvyšších barevných energií jsou (vzestupně) fialová, bílá, zlatá. Všechny tři energie/barvy velmi vysoké hodnoty, svou jsoucností hovoří o vysokých druzích záření s malinko odlišnými vlastnostmi.

  Bílý prostor může někomu připadat jako medúza. V životě není všechno hladké a medúza může být někdy žahavá. Symbolikou medúzy je také znamení, že člověk dokázal projít cestu různých útrap, či zklamání, ale přesto měl sílu, aby zůstal při životě. Lze ji spojit s fází uvědomění, že v životě nás může potkat ledacos, že život nemáme pod kontrolou, ale co pod kontrolou mít můžeme je to, jak se k životu postavíme sami.

Proto je medúza také symbolem vnitřní "Moudrosti".

"Život stále vane a plyne svým vlastním směrem a je jen na nás, abychom dokázali dokonale splynout."

Bílý prostor může někomu připadat jako medúza, ale ve je také symbolizován i jako "Boží Dech", foukaný Bytostí zvrchu rámu, do Prostoru, převalující se přes Lotosový Práh, přepadávající dolů kde se oblaka "rozlévají" a přetékají ze spodního okraje, čímž se z něj sypou zářivé "Hvězdy", - Boží Jiskry. (představte si obraz na šířku)